საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლის მსმენელებს სერტიფიკატები გადაეცათ