საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

1500-მა პედაგოგმა საცდელი ნებაყოფლობითი ტესტირება გაიარა