საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

სპეციალური სახელმწიფო კომისიის მორიგი სხდომა გაიმართა