საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

დასაქმების მიმართულებით ახალი მიდგომები დაინერგება