საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

"უკეთესი უნარ-ჩვევები უკეთესი სამუშაოსათვის" -პროექტის პრეზენტაცია