საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

გორის უნივერსიტეტში ახალი სქემა განიხილეს