საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

ბელარუსთან თანამშრომლობის ახალი პერსპექტივები