საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

კონკურსი ინფორმატიკაში ეროვნული ტურნირის განმხორციელებლი ორგანიზაციის შესარჩევად