საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

სასკოლო ექიმის კაბინეტების მოწყობა გრძელდება