საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

საქართველოში რამდენიმე საერთაშორისო საგანმანათლებლო კვლევა ტარდება