საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

მინისტრი “ვეფხისტყაოსნის” ახალი, ინგლისურენოვანი თარგმანის პრეზენტაციას დაესწრო