საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

საქართველოში მაღალტექნოლოგიური საკვლევი ბაზა დაფუძნდება