საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

ვორქშოფი „NEET“ ჯგუფების კვლევის მეთოდოლოგიის შესახებ