საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

ჰიპერაქტივობის სინდრომით გამოწვეული პრობლემების შემცირება სკოლაში