საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

უმაღლესი განათლების ხარისხის ამაღლების თემაზე კონფერენცია იმართება