საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

მინისტრმა ახალციხის მასწავლებლებს, დირექტორებსა და მოსწავლეებს შეხვდა