საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

მინისტრმა ტურიზმის პროფესიული სწავლების ცენტრი ”იკაროსი” მოინახულა