საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

ინდონეზიის მთავრობის სტიპენდიები 2016/2017 სასწავლო წლისათვის