საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

მინისტრმა უმაღლესი და სამეცნიერო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურული პროექტები წარმოადგინა