საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

GIZ აცხადებს კონკურსს პროფესიული განათლების მოკლევადიან საგანმანათლებლო პროგრამაში მონაწილეობის მსურველთათვის