საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

პრემიერ-მინისტრი შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო უნივერსიტეტში