საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

სტიპენდია ინდოეთის უნივერსიტეტში ჰინდის შესწავლის მსურველთათვის