საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

უნივერსიტეტში მიმდინარე პროცესები სამუშაო რეჟიმში გაგრძელდება