საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

EFQM-ის „სრულყოფის მოდელის“ დანერგვა იგეგმება