საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

რეგულაციები პროფესიული განათლების მასწავლებელთა განვითარებისთვის