საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

სტრატეგიული მნიშვნელობის პროფესიული სასწავლებელი ამოქმედდება