საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს გამორჩეული ადგილი - ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის (IDFI) მონიტორინგის შედეგები