საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

სამეცნიერო ფონდსა და ასოცირებულ უნივერსიტეტებს (ORAU) შორის თანამშრომლობა გაძლიერდება