საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

სამაგისტრო პროგრამა ევროპის მცოდნეობაში (Executive Master in EU Studies)