საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

მსჯავრდებულებისთვის კულინარიის ხელოვნებაში პროფესიული მომზადების პროგრამა დაიწყო