საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

შეხვედრა GIPA-ს მაგისტრანტებსა და პედაგოგებთან