საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

დუალური პროფესიული განათლების განვითარება სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში