საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

პროფესიული განათლების სისტემაში მეწარმეობის მოდულის დანერგვის შეფასება განხორციელდა