საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

თელავში წარმატებულ მოსწავლეებს კომპიუტერები გადაეცათ