საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

ახალქალაქის რაიონის სოფელ ჩუნჩხის სკოლასთან დაკავშირებული ინფორმაცია