საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

სკოლებში სწავლა-სწავლების ტექნოლოგიების ინტეგრაციის მხარდასაჭერად