საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

2010-2011 სასწავლო წლის საატესტატო გამოცდების პროგრამები დამტკიცდა