საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

ცვლილებები უმაღლესი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემაში