საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

პროფესიული კვალიფიკაციების თემაზე სემინარი ჩატარდა