საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

ახალი სემესტრიდან მოსწავლეები სკოლებში უფრო კვალიფიციურ სამედიცინო რჩევებს მიიღებენ