საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

სკოლის დირექტორთა საბჭო აქტიურად აგრძელებს მუშაობას