საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

კიდევ ერთი რეაბილიტირებული სკოლა გორის რაიონში