საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

"სამოქალაქო ინიციატივათა პლატფორმის" მორიგი ზამთრის სკოლა გაიმართა