Top

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ნიადაგის ქიმიური და მიკრობიოლოგიური კვლევის ლაბორატორიით ჩინეთის საპორტო ქალაქ იანტაის აგრარულ მეცნიერებათა აკადემია დაინტერესდა.