საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

კოლეჯის „ინფორმაციული ტექნოლოგიების აკადემია“ კურსდამთავრებულებმა კომპანია დაარსეს