საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

"საერთაშორისო სასწავლო ოლიმპიადების ქვეპროგრამის" ფარგლებში განაცხადების მიღება დაიწყო