საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

სამინისტროს თანამშრომლებისთვის „სახლიდან მუშაობის დღე“ დაინერგა