საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

პროგრამის „ჰორიზონტი 2020“ საინფორმაციო დღე