საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

არაქართულენოვანი სკოლების მასწავლებლებისა და დირექტორებისთვის მასშტაბური პროექტი ამოქმედდა