საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

პროფესიული განათლების მასწავლებლებს საერთაშორისო სერტიფიკატები გადაეცათ